Personnummer 911
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-05-28
Doddatum 1925-08-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1918-07-21
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tånneryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013