Personnummer 915
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-06-24
Doddatum 1920-05-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-03-09
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Petersson
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Snärshult 3
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013