Personnummer 917
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-09-03
Doddatum 1906-05-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-07-12
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tånneryd Vg, Björkelund
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013