Personnummer 921
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-08-22
Doddatum 1933-09-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-04-20
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Johannisson
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hjortsberga
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013