Personnummer 924
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-05-02
Doddatum 1909-02-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-05-06
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress St. Vång
Dodforsamling Ängelholm (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013