Personnummer 925
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-08-31
Doddatum 1903-11-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-07-12
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013