Personnummer 926
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-12-01
Doddatum 1918-11-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-12-31
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013