Personnummer 936
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-11-20
Doddatum 1924-06-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-02-11
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013