Personnummer 938
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-06-12
Doddatum 1921-04-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-11-15
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Torbjörnsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Torbjörnsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013