Personnummer 948
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-05-09
Doddatum 1905-11-04
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Anna
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fägerhult Frälsegård, Björkedal
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013