Personnummer 951
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-09-13
Doddatum 1924-06-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-10-16
Kon M
Civilstand änk.
Titel fd sågare
Fornamn Jonas
Efternamn Nilsson Åberg
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Nilsson Åberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gibraltar
Dodforsamling Göteborgs Vasa
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013