Personnummer 953
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-04-18
Doddatum 1924-04-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-06-15
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaryd
Dodforsamling Hishult (N)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013