Personnummer 954
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-12-15
Doddatum 1916-10-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-03-10
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ålhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013