Personnummer 955
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-02-06
Doddatum 1930-05-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1918-09-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013