Personnummer 959
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-06-09
Doddatum 1917-04-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1870-11-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Viking
TidigareEfternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Viking
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Död i Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013