Personnummer 961
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-10-12
Doddatum 1924-07-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1908-05-04
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Gustaf
Efternamn Åvall
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Åvall
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Back, Ringkarleby by
Dodforsamling Rinkaby (T)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013