Personnummer 962
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-07-17
Doddatum 1926-07-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1911-08-29
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013