Personnummer 963
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-07-01
Doddatum 1920-07-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1912-01-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013