Personnummer 967
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-01-29
Doddatum 1910-07-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1864-06-11
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult, Rydaholm
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013