Personnummer 972
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-07-04
Doddatum 1922-03-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-10-29
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Lindberg
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Lindberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013