Personnummer 977
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-10-05
Doddatum 1920-03-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-03-08
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Rosengren
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Rosengren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ledet
Dodforsamling Siene (Älvsborgs län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013