Personnummer 978
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-04-27
Doddatum 1908-12-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-12-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils Peter
Efternamn Ryd
NormeratFornamn Nils Peter
NormeratEfternamn Ryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Pontus 9
Dodforsamling Malmö Karoli (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013