Personnummer 986
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-12-29
Doddatum 1928-06-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-12-21
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Hanna
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Bryntesdotter
NormeratFornamn Hanna
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013