Personnummer 987
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-05-05
Doddatum 1914-02-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-07-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013