Personnummer 990
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-10-13
Doddatum 1925-01-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-03-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Branting
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Branting
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013