Personnummer 992
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-01-14
Doddatum 1922-05-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-12-31
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Carlsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013