Personnummer 996
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-07-23
Doddatum 1904-07-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1867-01-12
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Gunnesson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Gunnesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Pontansbygd
Dodforsamling Traryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013