Personnummer 999
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-05-19
Doddatum 1926-03-29
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Jonas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013