Vad gör JKBLOM?

Översättning av facklitteratur, från engelska till svenska
Språkgranskning av svenska och engelska texter
Korrekturläsning

Röda pennan och röda tråden är mina bästa vänner.

Mina intressen är min drivkraft. Därför erbjuder jag även släktforskning, släktutredningar, släktträd och släktböcker.