Personnummer 1011
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-01-26
Doddatum 1923-10-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1921-10-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013