Personnummer 1020
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-07-14
Doddatum 1917-02-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-11-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustafva
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ö 72
Dodforsamling Halmstad
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013