Personnummer 1022
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1839-10-26
Doddatum 1921-12-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-11-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sjöaryd kronogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013