Personnummer 1045
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-01-09
Doddatum 1910-12-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-07-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Benedikta
Efternamn Karström
TidigareEfternamn Bengtsdotter
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Karström
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bäckaryd Vg
Dodforsamling Hamneda
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013