Personnummer 1047
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-03-02
Doddatum 1921-01-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-12-07
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Elna
Efternamn Lind
TidigareEfternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Elna
NormeratEfternamn Lind
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013