Personnummer 1052
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-01-09
Doddatum 1909-07-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-10-14
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013