Personnummer 1068
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-12-15
Doddatum 1916-11-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-03-14
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl
Efternamn Bäckman
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Bäckman
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ängabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013