Personnummer 1073
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-12-06
Doddatum 1908-09-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-08-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013