Personnummer 1080
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-04-11
Doddatum 1908-09-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1864-10-31
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fägerhult Frälsegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013