Personnummer 1096
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1836-06-09
Doddatum 1906-09-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1864-12-31
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Vg, Flinkatorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013