Personnummer 1099
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1836-02-05
Doddatum 1913-02-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1862-12-27
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Kristian
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Kristian
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Rya 3
Dodforsamling Västra Vram (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013