Personnummer 1123
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-12-23
Doddatum 1925-07-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-05-10
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Berg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013