Personnummer 1128
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-10-11
Doddatum 1913-12-29
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Troed
Efternamn Pettersson
NormeratFornamn Troed
NormeratEfternamn Pettersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Lännaroten 17:3
Dodforsamling Visby (I)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013