Personnummer 115
Kalltyp HFL, SDB
Fodelsedatum 1823-07-06
Doddatum 1901-00-00
Kalldatum 2013-00-00
Kon M
Fornamn Anders
Efternamn Magnusson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Magnusson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Magnus (1796–1832)
FadernsEfternamn Andersson
ModernsFornamn Johanna (1803–1873)
ModernsEfternamn Persdotter
Kalla1 HFL
Kalla2 Sveriges dödbok 6 1901-2013