Personnummer 1156
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-12-21
Doddatum 1922-02-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1913-05-30
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Backarne 5-10
Dodforsamling Munka-Ljungby (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013