Personnummer 1225
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1830-04-30
Doddatum 1907-07-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-04-10
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl Gustaf
Efternamn Johannesson Hjelt
NormeratFornamn Karl Gustav
NormeratEfternamn Johannesson Hjelt
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård, Broslätt
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013