Personnummer 1229
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1830-11-09
Doddatum 1911-07-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1861-09-14
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hulabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7