Personnummer 123
Fodelsedatum 1818-04-11
Doddatum 1890-00-00
Kon M
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd