Personnummer 1244
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-12-22
Doddatum 1909-02-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-12-08
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013