Personnummer 1246
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-04-23
Doddatum 1905-02-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-01-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Håkansson
TidigareEfternamn Håkansdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Håkansson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Holma, Nyholmen
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013