Personnummer 1253
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-05-06
Doddatum 1920-12-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1898-02-27
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Benedikta
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013